Werkgroepen Historische Kring Breukelen

Monumenten 

Jan Sanders en Rob Yntema
monumenten@historischekringbreukelen.nl

Bij Monumenten houden we ons bezig met het onder de aandacht te brengen van rijks- en gemeentelijke monumenten en bijzondere gebouwen in Breukelen die mogelijk een monumenten status zouden kunnen verkrijgen. Ook kleine niet-beschermde objecten zoals grenspalen, uithangborden, bomen en kleine landschapselementen worden gedocumenteerd.

Activiteiten

 • Contacten onderhouden met de leden van de Gemeente Stichtse Vecht en inwoners van Breukelen en omgeving op het gebied van oude panden, structuren in wegen en bomen en het landschap
 • Fotografisch vastleggen mede voor geschiedschrijving van te slopen panden en drastisch te renoveren panden en wijken, in samenwerking met de werkgroep Fotografie.
 • Participeren in andere werkgroepen zoals de werkgroep Open Monumentendag Stichtse Vecht.

Via de volgende link kunt u alle monumenten in de Gemeente Stichtse Vecht bekijken.  Ook monumenten van andere gemeenten kunt u via de zoekfunctie opzoeken. Monumenten.nl

Digitalisering Archief

Jan Sanders, Rob Yntema, Nol Herfkens
beeldbank@historischekringbreukelen.nl

Deze werkgroep verzamelt historisch materiaal en maakt het toegankelijk voor alle belangstellenden.

Als Historische Kring beschikken we over een uitgebreid archief. Dit archief bestaat foto’s, documenten, kranten, tijdschriften, objecten, films, en enkele bibliotheken (collecties) die omgezet moeten worden naar digitaal beeldmateriaal. Dit vergt een zorgvuldige voorbereiding en rubricering van de verschillende categorieën om daarna het digitale materiaal duurzaam te archiveren. De opzet van De Collectiebank is hierbij het startpunt.

De werkgroep Digitalisering Archief is verantwoordelijk voor het realiseren van De CollectieBank, een online beeldbank, speciaal ontwikkeld voor historische verenigingen en stichtingen. Hiermee kan de HKB moeiteloos en snel digitale collecties beheren, archiveren en delen met een breed publiek. Met deze digitale ontsluiting kan onze bezoeker allerlei informatie raadplagen over de historie van Breukelen e.o., vastgelegd in modules (categorieën).

Evenementen en Lezingen

Jan van den Beld, Nanny Heijmans en Michel Kunst
evenementen@historischekringbreukelen.nl

Deze werkgroep organiseert ledenavonden in de kernen Breukelen, Nieuwer Ter Aa en Kockengen (sprekers, dia’s en films), excursies naar een historisch belangrijk gebouw of gebied of een historische wandeling door Breukelen.

Activiteiten

 • Het publiceren van aankondigingen van evenementen/lezingen in de Nieuwsbrief en eventueel een verslag in deze Nieuwsbrief. Tevens website en Social Media inzetten en uiteraard de lokale media als VAR.

Fotografie

Gerhard Hof en Giel Gulpers 
fotografie@historischekringbreukelen.nl 

Nu is de geschiedenis van morgen

De Historische Kring gaat een fotocollectie aanleggen en opslaan in een beeldbank. Het gaat enerzijds om historisch fotomateriaal en anderzijds om fotomateriaal dat de actualiteit en veranderingen in beeld brengt.De informatie wordt opgeslagen in een beeldbank:

Enerzijds gaat het om het inbrengen van materiaal dat er al is. Anderzijds het ‘bijhouden’ wat verandert.Wat is voor fotografen interessant om vast te leggen.

Voorbeelden van het fotomateriaal dat in de fotocollectie kan worden opgenomen:

 1. Bouwkundige ontwikkelingen zoals afbraak en nieuwbouw van woningen en wijken;
 2.  Infrastructurele ontwikkelingen zoals aanleg en verbreding van wegen, waterwegen bruggen;
 3. Ontwikkelingen bij winkels, winkelcentra en bedrijven;
 4. Activiteiten waaraan veel bewoners deelnemen zoals festiviteiten, kermis, sportieve activiteiten, kunstzinnige activiteiten, weekmarkt, jaarmarkt;
 5. Kleinschalige activiteiten waaraan bewoners deelnemen zoals knotgroep, historische wandeling, opruimen zwerfvuil, in bedrijf houden molen:
 6. Ontwikkelingen als gevolg van moderne technische ontwikkelingen zoals zendmasten, zonnecellen op daken, laadpalen;
 7. Ontwikkelingen op het gebied van flora en fauna zoals aanleg bloemenlinten, bijenperkjes, dierenparkjes, bijenhouders;
 8. Betekenisvolle personen zoals pastoor, dominee, arts en onderwijzer met lange staat van dienst;
 9. Onderwijs en Jeugd: scholen, peuterspeelzalen, crèches, speelveldjes (al dan niet met toestellen), sportveldjes;
 10. Georganiseerde sport zoals voetbalclub, wielrenclub, tennisclub, fitness.

De werkzaamheden bestaan uit

 • Het in de fotocollectie opnemen van historisch fotomateriaal onder meer door het materiaal te scannen;
 • Het fotograferen van actuele activiteiten en ontwikkelingen met betrekking tot de onderdelen die in de fotocollectie zijn opgenomen.
Scroll naar boven