Voorzitter  Nol Herfkens
Secretaris  Hugo ten Brink
Penningmeester  Lodewijk Cornelissen
Archivaris/Bibliothecaris  Rob Yntema
Monumenten/Archeologie Rob Yntema
Lezingen/Evenementen Jan van den Beld/Nanny Heijmans
Redactie Irma Gondrie
Jos Odekerken
Nienke Odekerken
Website Nienke Odekerken
Ledenadministratie Zita Cornelissen-Trossèl
Beschermvrouwe Bertien Quarles van Ufford

 

 

Erelid
Dr. Arie Manten †

Ledenadministratie
Zita Cornelissen-Trossèl
ledenadministratie@historischekringbreukelen.nl

Secretariaat
Hugo ten Brink
secretariaat@historischekringbreukelen.nl

Laantje 2
3626 AN  Nieuwer Ter Aa

Bankrelatie
Rabobank, rekeningnummer: NL35 RABO 0310 6485 21