Schenkingen

ANBI
De Belastingdienst heeft de Historische Kring Breukelen (HKB) aangemerkt als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat degene die een financiële gift aan de HKB schenkt, bepaalde belastingvoordelen geniet. De giften zijn namelijk voor 125% van de gedane gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnr. NL35 RABO 0310 6485 21 ten name van Historische Kring Breukelen.

Om aangemerkt te blijven als ANBI-instelling moet de HKB voldoen aan wet- en regelgeving. Dit betekent dat zij op de internetsite transparante gegevens omtrent de HKB dient te vermelden. Op www.historischekringbreukelen.nl vermelden wij daarom de volgende gegevens:

 • het RSIN-nummer van de Historische Kring Breukelen is 8063.61.852
 • het postadres, resp. e-mailadres
  Historische Kring Breukelen
  Hugo ten Brink
  Laantje 2
  3626 AN  Nieuwer Ter Aa
  secretariaat@historischekringbreukelen.nl
 • de doelstelling van HKB is te vinden in artikel 3 van de statuten
 • de hoofdlijnen van het beleidsplan bestaan uit:
  – uitbreiding van ledental
  – het realiseren van eigen huisvesting ten behoeve van het bewaren en tentoonstellen van cultuurhistorische waarden en monumenten
  – het uitgeven van het Tijdschrift
  – organiseren van activiteiten en evenementen
 • de bestuurssamenstelling is te vinden onder de rubriek Vereniging
 • leden van het bestuur en de redactie ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden
Scroll naar boven