Vereniging

De Historische Kring Breukelen

De Historische Kring Breukelen (HKB) , opgericht in 1986, houdt zich bezig met de geschiedenis van Breukelen en omgeving. Denk hierbij aan de cultuurhistorische waarden in dit gebied en die aspecten van de regionale, vaderlandse en algemene geschiedenis, die van belang zijn voor een goed begrip van de historie van Breukelen. Hieronder valt ook de geschiedenis van Nieuwer Ter Aa, Kockengen en die van Breukeleveen tot eind 1988, toen de kern van Breukeleveen overging naar de gemeente Loosdrecht.

De Historische Kring Breukelen geeft tweemaal per haar tijdschrift uit.  Daarnaast worden er ledenavonden georganiseerd in de kernen Breukelen, Nieuwer Ter Aa en Kockengen (sprekers, dia’s en films), excursies naar een historisch belangrijk gebouw of gebied of een historische wandeling door Breukelen.

Zij stimuleert historisch onderzoek en doet dit ook zelf en rapporteert daarover in haar tijdschrift. De Kring beschikt over een bibliotheek en (foto)collecties inzake de geschiedenis van Breukelen.

De contributie bedraagt bij betaling met behulp van een automatische incasso € 19,50 per jaar (voor meer leden uit hetzelfde huishouden, zonder een extra tijdschrift, € 7,00 per jaar).

Archief bezoeken
Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om het archief te bezoeken, maak dan een telefonische afspraak met onze archivaris Rob Yntema: monumenten@historischekringbreukelen.nl

. Mocht u stukken uit ons archief nodig hebben, dan dient u dit ruim van tevoren bij hem te melden.

Wie wil zich inzetten?
HKB zoekt mensen die de historie van Breukelen, Nieuwer Ter Aa en Kockengen een warm hart toedragen, zowel voor bijdragen aan het tijdschrift van de HKB als voor andere activiteiten.

Neem contact op met de redactie: redactie@historischekringbreukelen.nl

Doelstelling
De Historische Kring Breukelen houdt zich bezig met de geschiedenis van Breukelen en omgeving, inbegrepen de cultuurhistorische waarden in dit gebied, en met die aspecten van de regionale, vaderlandse en algemene geschiedenis die van belang zijn voor een goed begrip van de geschiedenis van de voormalige gemeente Breukelen.

Scroll naar boven