Tijdschrift Historische Kring Breukelen

“De Historische Kring Breukelen houdt zich bezig met de geschiedenis van Breukelen en omgeving, inbegrepen de cultuurhistorische waarden in dit gebied, en met die aspecten van de regionale, vaderlandse en algemene geschiedenis die van belang zijn voor een goed begrip van de geschiedenis van de voormalige gemeente Breukelen.

Zo staat het in onze doelstelling. Wat betekent dit in de praktijk? Karakteristiek voor de onderwerpen in het tijdschrift is de grote variëteit ervan Er komen belangrijke geschiedkundige onderwerpen aan de orde komen, zoals bijvoorbeeld de (Nieuwe) Hollandse Waterlinie of de relatie tussen Breukelen en het New Yorkse Brooklyn. Maar er is ook belangstelling voor het kleine, lokale historisch plaatje waarin de plaatselijke bierbrouwerij of het Breukelse transportbedrijf wordt beschreven. Of de restauratie van een belangrijk gebouw, zoals de kerk van Nieuwer Ter Aa of Kockengen,Ook geschenken van historische waarde, zoals een fotoalbum van een opgeheven middelbare school, kunnen voor bewoners interessant zijn.

November 2022

De vele herdenkingen van het Rampjaar 1672 liggen alweer bijna achter ons. Zowel redactie als bestuur van de HKB blikken terug naar de laatste vijf jaar van het tijdschrift en werpen tevens een blik vooruit. De zittende redactie geeft na vijf jaar het redactionele stokje per januari 2023 door aan haar opvolgers. Maar eerst nog een memorabel artikel over de voormalige Clapstraat in Breukelen van de hand van wijlen redacteur dr. Arie A. Manten. Ook een eerbetoon aan tekenaar Chris Schut via Kockengen en aan Jacques Goudstikker via Nyenrode. Het boek De Voorlopers herinnert ons aan de betekenis van Memento Mori. Helderheid wordt gegeven wat betreft de naamgeving van de vele kastelen in de buurt van Nieuwer Ter Aa, en verder een onthulling in het archief van RHC Vecht en Venen. Ook een slotakkoord wat betreft de relatie Breukelen-Brooklyn.

April 2022

Wat leren we van vroegere pandemieën, van ontwrichtende vluchtelingenstromen, van dictators die ons land in het verleden binnenvielen? De pandemie lijkt op zijn retour en we halen opgelucht adem. We vertellen vervolgens de verhalen door. Zo ook in dit kalenderjaar waarin we het zogenaamde Rampjaar 1672 herdenken, het jaar waarin ons omringende vorsten onder aanvoering van Frankrijk De Republiek der zeven – min of meer verenigde – Nederlanden probeerden te vermorzelen. Nieuwe dictators lijken zich ook in Europa aan te dienen. Niets nieuws onder de zon. Gerapporteerd wordt hoe 350 jaar geleden de Republiek zich in de 17 de eeuw op typisch Hollandse wijze van de Franse Zonnekoning wist te ontdoen. Daarnaast is er veel aandacht voor couleur locale waarbij Kockengen en Jeruzalem niet worden overgeslagen, laat staan Nieuwer Ter Aa met zijn historische kerkgebouw. Wat Nijenrode betreft gaan we terug naar het allereerste begin. En we sloegen bruggen, in Breukelen zelf heel letterlijk.

November 2021

Je bezighouden met de studie van geschiedenis betekent onderzoeken, vastleggen en doorgeven. In dit nummer valt het onderzoek van het slavenverleden en de relatie daarvan met de Vechtstreek binnen deze definitie. Een uitdagend onderwerp dat om verdere uitdieping vraagt. Hoe keek men bijvoorbeeld privé tegen het fenomeen van de tot slaaf gemaakte mens aan? Maar ook de andere onderwerpen, weliswaar minder controversieel, zijn uit historisch oogpunt van belang, zoals de organisatie van het Breukelse notariaat destijds, de kerkgeschiedenis van de streek en de buitenplaatsen langs de Vecht als verzamelplaats van kunst. Zie ook hoe wij in het verleden met criminaliteit omgingen. Leert de mens ook veel van de studie van het verleden om daar vervolgens zijn voordeel mee te doen? Slaat u de krant van vandaag er maar eens op na en oordeelt u zelf.

Voor de digitale versie klik hier.

April 2021

Breukelen heeft historisch gezien altijd een rechtstreekse band onderhouden met de stad Utrecht. Het verhaal over De Heus van Nijenrode illustreert dit. Breukelen-Brooklyn al 375 jaar verbonden. U leest er alles over in de twee afleveringen van ons tijdschrift dit jaar. De samenwerking met onze buren resulteert in een kijkje in de praktijk van de rechtspraak van weleer. Maarssen schetst een breed palet van de praktijk van alledag. Breukelen verdiept zich in een moordzaak in het eigen dorp. Onze eigen werkgroepen brengen verslag uit van bevindingen in onze dagelijkse omgeving. Denk aan gevelstenen met hun eigen verhalen, een wijk als de Linnaeusdreef met zijn eigen karakteristieken. Onze eigen hoffotografen laten zien hoe snel het dorpsgezicht van vroeger is veranderd.

Voor de digitale versie klik hier.

November 2020

Vanwege de Coronapandemie een extra dik nummer. In een In Memoriam wordt de betekenis van de dit jaar overleden Marjo van Dijk-Witjas voor de HKB nogmaals toegelicht. Na de restauratie van het koetshuis van Boom en Bosch een relaas over een van de bewoners van dit buitenhuis toen het nog Ruytervegt heette, Engel de Ruyter. Vanwege het 85-jarig bestaan staat de schijnwerper ook op drie generaties M.N.J. van Kralingen en hun boekhandel. Pol Schevernels zet zijn serie voort over de geschiedenis van Nijenrode. De geschiedenis van de middenstand van Nieuwer Ter Aa kan door niemand beter belicht worden dan door leden van de familie Den Hertog zelf. Van de ‘buitengebieden’ krijgt ook Kockengen vanaf dit nummer regelmatig de aandacht, aansluitend bij de christelijke traditie ingezet door Bonifatius in deze streek, toegelicht door een student archeologie.

Voor de digitale versie klik hier.

April 2020

Dit themanummer is geheel gewijd aan het vieren van 75 jaar vrijheid en het herdenken van de verworvenheden van een vrij Nederland na de Tweede Wereldoorlog. De oorlog zelf en het vieren van de verworven vrijheid heeft sporen getrokken door onze nationale bewustzijn en dat van de Stichtse Vecht. We lezen hier, misschien voor het eerst, over de Nationale Feestrok, inmiddels een museaal voorwerp, over wat er in het verzet speelde, zowel in Breukelen als in de ons omringende polder in Nieuwer Ter Aa en Kockengen, en, in samenwerking met de Historische Kring Maarssen, over gebeurtenissen op het einde van de oorlog aldaar. Ook Nijenrode heeft een opzienbarende rol tijdens de oorlog vervuld, waarbij onder andere de namen van Goudstikker en Alois Miedl opduiken. Uiteraard kunnen oorlogsdocumenten uit het archief van het RHC Vecht en Venen, waaronder historische posters, bij deze herdenking niet ontbreken.

Voor de digitale versie klik hier.

November 2019

Het derde eeuwfeest van de De Zegepraalende Vecht uit 1719 met de kopergravures van Daniël Stoopendaal is aanleiding voor een staaltje samenwerking met de Historische Kringen van Loenen en Maarssen. Het resultaat is drie zeer verschillende artikelen naar aanleiding van dit iconisch boekwerk.

Nijenrode en zijn rijke culturele geschiedenis blijft ons boeien door de artikelen die alumnus Pol Schevernels over dit onderwerp samenstelt. Ons nieuwe redactielid, maar sinds lang contribuant aan dit tijdschrift, Irma Gondrie, begeeft zich tussen de rietkragen om het ambacht van rietsnijder te beschrijven en onze oud-voorzitter Teun Mur wordt door Jos Odekerken aan de tand gevoeld over een ander waterig onderwerp uit deze streek.

Voor de digitale versie klik hier.

Mei 2019

We berichten over kunstvoorwerpen uit de rijke Nijenrode collectie dankzij nauwe samenwerking met het Art Fund Nyenrode. Bij de Nationale Herdenking aandacht voor het lokaal verzet in Westbroek waarin Hendrik Cornelis Manten en andere verzetsstrijders een tragische rol hebben gespeeld. Op 20 december van afgelopen jaar overleed onze zeer gewaarde oud-voorzitter Dr. Arie A. Manten. Zijn laatste bijdrage over het einde van de Tweede Wereldoorlog in Westbroek treft u in dit nummer aan. Douwe Koen rapporteert over de inundaties, die de bestaansreden vormden voor wat nu het grootste rijksmonument van Nederland is en dat sinds januari van dit jaar op de nominatie staat voor de UNESCO Werelderfgoedstatus 2020, de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Voor de digitale versie klik hier.

December 2018

In deze editie berichten we over geschiedkundige aspecten van Breukelen, Nieuwer Ter Aa en Kockengen. Van landelijk belang is ongetwijfeld het artikel dat Marco Entrop schreef over de verzetsstrijder Willem Arondéus. In ‘Breukelse noten’: de artistieke banden die Breukelen onderhield met de grootmeesters van de klassieke muziek via buitenplaats Queekhoven. Bladert u daarna meteen door naar het artikel van Ellen Drees onder de kop Archiefblik en u zult zich weer verbazen over de toevallige samenhang der dingen. Douwe Koen duikt in de details van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Pieter Schiereck deed een grondig onderzoek naar de historie van de Oukoper Molen, prominent aan de A2 ten noorden van Breukelen. De glas-in-lood ramen van de dorpskerk van Nieuwer Ter Aa zijn nu bij de restaurateur. Ook daarover wordt u in dit en volgende nummers helemaal bijgepraat.

Voor de digitale versie klik hier.

September 2018

In dit nummer komen belangrijke geschiedkundige onderwerpen aan de orde komen, zoals de (Nieuwe) Hollandse Waterlinie of de relatie tussen Breukelen en het New Yorkse Brooklyn. Maar er is ook belangstelling voor het kleine, lokale historisch plaatje waarin de plaatselijke bierbrouwerij of het Breukelse transportbedrijf wordt beschreven. Of de restauratie van een belangrijk gebouw, zoals de kerk van Nieuwer Ter Aa, die dan ook door inwoners van het dorp zelf wordt uitgelegd. Ook geschenken van historische waarde, zoals een fotoalbum van een opgeheven middelbare school, kunnen voor bewoners interessant zijn.

Voor de digitale versie klik hier.

Aanmelden als lid

Is uw belangstelling voor de Historische Kring Breukelen gewekt? Op deze website onder het menu Lidmaatschap treft u een formulier aan waarmee u zich aan kunt melden. Met uw lidmaatschap verrijkt u uw kennis van Breukelen en omgeving en draagt u bij aan het levend houden van haar geschiedenis. Leden ontvangen tweemaal per jaar ons Tijdschrift Historische Kring Breukelen. Tevens kunt u vele door onze vereniging georganiseerde lezingen en diverse andere evenementen bezoeken. Met uw lidmaatschap verrijkt u uw kennis van Breukelen en omgeving en draagt u bij aan het levend houden van haar geschiedenis.

De jaarcontributie bedraagt  € 19,50. Ieder jaar wordt dit bedrag automatische geïncasseerd in april. Onze ledenadministratie wordt verzorgd door Zita Cornelissen-Trossèl.
Haar e-mailadres: ledenadministratie@historischekringbreukelen.nl

Losse nummers van ons tijdschrift zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Van Kralingen in Breukelen à € 7,95

Scroll naar boven