Statuten

Naam en zetel
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: “Historische Kring Breukelen”.
Zij is gevestigd te Breukelen.

Duur
Artikel 2.
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar en het boekjaar van de vereniging lopen van één januari tot en met eenendertig december.

Download de complete tekst van Statuten HKB  

 

Scroll naar boven