Ridderhofstad Gunterstein

De eerste bewoners van het huis Gunterstein behoorden tot het ook in de stad Utrecht bekende geslacht Gunter. Gijsbert van Nijenrode herbouwde het kasteel omstreeks het jaar 1520.

Van 1611 tot 1619 was Gunterstein eigendom van Johan van Oldenbarneveld, de raadspensionaris van Holland, die zijn leven liet op het schavot. In 1712 erfde Maria de Bordes het kasteel. Zij was gehuwd met Ferdinand van Collen, hoofdschout en later burgemeester van Amsterdam. De laatste telg uit deze familie trouwde in 1844 met de Amsterdamse koopman Daniƫl Willink, die daarna de naam Willink van Collen mocht voeren. In 1935 kwam het kasteel door vererving in het bezit van de familie Quarles van Ufford, die het in 1952 onderbracht in de Stichting Ridderhofstad Gunterstein.