Tijdschrift Historische Kring Breukelen – nummer 1 – april 2022

Tijdschrift Historische Kring Breukelen – nummer 1 – april 2022

Geschiedenis herhaalt zich. Wat leren we van vroegere pandemieën, van ontwrichtende vluchtelingenstromen, van dictators die ons land in het verleden binnenvielen? De pandemie lijkt op zijn retour en we halen opgelucht adem, reflecteren en onderzoeken. We vertellen vervolgens de verhalen door.

Zo ook in dit kalenderjaar waarin we het zogenaamde Rampjaar 1672 herdenken, het jaar waarin ons omringende vorsten onder aanvoering van Frankrijk De Republiek der zeven – min of meer verenigde – Nederlanden probeerden te vermorzelen.

Nieuwe dictators lijken zich ook in Europa aan te dienen. Niets nieuws onder de zon. Gerapporteerd wordt hoe 350 jaar geleden de Republiek zich in de 17de eeuw op typisch Hollandse wijze van de Franse Zonnekoning wist te ontdoen.

Daarnaast is er veel aandacht voor couleur locale waarbij Kockengen en Jeruzalem niet worden overgeslagen, laat staan Nieuwer Ter Aa met zijn historische kerkgebouw. Wat Nijenrode betreft gaan we terug naar het allereerste begin. En we sloegen bruggen, in Breukelen zelf heel letterlijk.

De redactie vraagt ook nu weer om nieuwe redactieleden om haar werkterrein te kunnen verbreden.

Eerder verschenen tijdschriften vanaf 2018

Informatie over eerder verschenen tijdschriften vanaf 2018 vindt u in het menu Tijdschrift: https://www.historischekringbreukelen.nl/publicaties/

Redactie
Jos en Nienke Odekerken, Irma Gondrie
redactie@historischekringbreukelen.nl

Aanmelden als lid

Is uw belangstelling voor de Historische Kring Breukelen gewekt? Op deze website onder het menu Lidmaatschap treft u een formulier aan waarmee u zich aan kunt melden.

Met uw lidmaatschap verrijkt u uw kennis van Breukelen en omgeving en draagt u bij aan het levend houden van haar geschiedenis. Leden ontvangen tweemaal per jaar ons Tijdschrift Historische Kring Breukelen. Tevens kunt u vele door onze vereniging georganiseerde lezingen en diverse andere evenementen bezoeken.

De jaarcontributie bedraagt  € 19,50. Ieder jaar wordt dit bedrag automatische geïncasseerd in  april.

Onze ledenadministratie wordt verzorgd door Zita Cornelissen-Trossèl. Haar e-mailadres:
ledenadministratie@historischekringbreukelen.nl

 

Scroll naar boven