PERSBERICHT 

23 november 2019

Betrokken inwoners fotograferen de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Het is dé ideale manier om je voor te bereiden op de fotowedstrijd over de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het licht wordt mooier en de bomen worden kaler waardoor forten en te inunderen (onder water laten lopen) land steeds beter zichtbaar worden. De een leest ter inspiratie het nieuwe boek van Douwe Koen ‘het Vechtplassengebied’ uit de Hollandse Waterlinie Erfgoed reeks en de ander leest ‘Waterlinie for kids in Stichtse Vecht’ wat speciaal voor de groepen 6 en 7 van de basisscholen gemaakt is. Samen kijken ze zo af en toe op om het fort en het landschap in zich op te nemen. Wie schiet straks het mooiste plaatje? Met zo’n betrokkenheid moet de Nieuwe Hollandse Waterlinie toch wel UNESCO werelderfgoed worden?!

 

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is er voor ons allemaal en dat geldt ook voor de boeken en de fotowedstrijd. Wil je meer weten of mee doen? www.weerbaarwater.nl

E I N D E   P E R S B E R I C H T

Noot aan de redactie:

Voor informatie: Maarten Bootsma  info@weerbaarwater.nl  tel. 06 53 833 747