Wij ontvingen het droevige bericht dat van ons is heengegaan


Marjo van Dijk – Witjas

Marjo was in de periode van 8 april 1998 tot 21 april 2004 bestuurslid van de Historische Kring Breukelen. Bij het organiseren van evenementen was zij onze bron van inspiratie. De lezers van ons Tijdschrift zullen zich ongetwijfeld ook haar bijdragen over historische onderwerpen herinneren. Daarnaast was ze altijd beschikbaar voor rondleidingen door Breukelen en op Boom en Bosch tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag.

Wij gedenken Marjo met veel respect en zullen haar missen.

Namens het bestuur van de Historische Kring Breukelen,

Nol Herfkens
Voorzitter

Breukelen, 9 juli 2020