Dwars door onze gemeente loopt – van Noord naar Zuid – de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit unieke verdedigingswerk uit de 19de eeuw is in totaal 85 kilometer lang en bestaat uit 2 kastelen, 47 forten en 6 vestingen, honderden groepsschuilplaatsen, kazematten en vele waterbouwkundige werken. Door een ingenieus waterbeheersysteem kon circa 500 km2 land (30 tot 50 cm) onder water worden gezet. Hierdoor werd het land onbegaanbaar en het water was te ondiep om te kunnen varen. Zo werd de vijand op afstand gehouden.

Sinds 1999 staat de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de landelijke politieke agenda. Het doel is om in 2020 het predicaat UNESCO werelderfgoed te ontvangen als uitbreiding op ‘de stelling van Amsterdam’.

De Historische Kringen Loenen, Breukelen en Maarssen hebben het plan opgevat om gemeenschappelijk dit stuk militair-historisch erfgoed de komende twee jaar extra onder de aandacht te brengen van de bevolking van Stichtse Vecht. Zij ondersteunen met dit project de nominatie om de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de UNESCO Werelderfgoedlijst te plaatsen.

De Historische Kringen hebben zich ten doel gesteld om de komende twee jaar het gehele verhaal van de Nieuwe Hollandse Waterlinie te vertellen en op die manier verleden, heden en toekomst aan elkaar te verbinden. Dit als aanvulling op de al bestaande activiteiten.

Wandelroute
Om het verdedigingswerk te ervaren is het mogelijk om langs de forten, kanalen en sluizen door het te inunderen landschap te lopen. Er bestaat een wandelroute met de toepasselijke naam het Waterliniepad SP18. Dit pad loopt van Muiden naar Werkendam en is in totaal 145 km lang.

Forten
Het fort Nieuwersluis en het werk Maarsseveen zijn toegankelijk, en de beheerders verzorgen er tal van activiteiten.

Tentoonstellingen
Door de leden van de drie Historische Kringen zal een rondtrekkende tentoonstelling worden georganiseerd. De tentoonstelling zal in principe in alle kernen van onze gemeente voor kortere of langere tijd te zien zijn. Bij de opzet van de expositie zal samenwerking worden gezocht met het Vechtstreekmuseum, Stichting Menno van Coehoorn en het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Houdt u onze website in de gaten?