Persbericht

Breukelen, 22 september 2019

Op zaterdag 5 oktober a.s. vindt op de buitenplaats Boom en Bosch te Breukelen de Jaarlijkse Herdenking plaats van L.C. Dudok de Wit, ook wel Kees de Tippelaar genoemd vanwege de vele lange afstandswandelingen die hij in binnen- en buitenland maakte.

De herdenking bestaat natuurlijk uit een wandeltocht en ook wordt traditiegetrouw een lezing  gehouden in relatie tot het leven en de nalatenschap van de ‘beroemdste’ Breukelaar Leonard Corneille Dudok de Wit (3 oktober 1843- 29 maart 1913).

De Dudok de Wit herdenkingsrede 2019 is getiteld: “Groeten aan Kees de Tippelaar. Prentbriefkaarten verzonden aan Dudok de Wit uit de collectie en in bruikleen van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV)”. De rede wordt uitgesproken door Roosmarijn Ubink, directeur van het RHCVV.

De organisatie van de herdenking is in handen van de Stichting L.C. Dudok de Wit’s Fonds en het totale programma luidt als volgt. Om 13.30 uur ontvangst op het voorplein bij het beeld van Kees door de vicevoorzitter en vervolgens het welkomstwoord door locoburgemeester Jeroen Willem Klomps. Hierna volgt de bloemlegging. Aansluitend hierop wordt om circa 13.45 uur het defilé afgenomen van de basisscholieren en enkele bewoners van De Aa, die deelnemen aan de Dudok de Witwandelmars. Daarna wordt de herdenkingsrede uitgesproken in de voormalige raadszaal van Breukelen op de eerste verdieping. De bijeenkomst wordt afgesloten met een bij Kees passende versnapering (de kinderen krijgen deze traditiegetrouw al eerder via school) en eindigt rond 15.30 uur.

Bij de herdenking is iedere inwoner van harte welkom en ook het bijwonen van de lezing is gratis, maar de ruimte is beperkt. Opgeven kan tot 1 oktober bij voorkeur per e-mail via irmagondrie@gmail.com of bij de secretaris op telefoonnummer 0346-264821.

Buitenplaats “Boom en Bosch” (het voormalige gemeentehuis van Breukelen) is zowel gelegen aan de Vecht als achter een grote parkeerplaats langs de Straatweg in Breukelen. Het adres is: Markt 13, 3621 AB  Breukelen.