Tekst uitgesproken door de voorzitter van de Historische Kring Breukelen, Nol Herfkens, tijdens de uitvaartdienst van Dr A.A. Manten in de Pauluskerk te Breukelen op 28 december 2018.

In Memoriam

Dr. Arie Antonie Manten

Waarde Familie en geachte aanwezigen,

Namens de Historische Kring Breukelen mag ik Arie Manten met u herdenken. Hij was de oprichter in voorjaar 1986. Gisteren hebben Teun Mur en ik nog de data van het “constituerend beraad” uit zijn oude Trio agenda gevist.

Arie Manten heeft met grote kennis en niet aflatende energie de historie van Breukelen in kaart gebracht. Hij is 16 jaar voorzitter en nog lang daarna redacteur geweest en is samen met zijn vrouw Huub Manten als een twee-eenheid DE autoriteit geworden. Terecht zijn zij beiden erelid van onze kring geworden.

Wat houdt dat in, “de Breukelse geschiedenis beschrijven”? Laat ik u een voorbeeld geven:

1672, het Rampjaar. De Fransen werden gestopt door de waterlinie en vierden hun frustratie bot op Breukelen. Er bleven maar 3 huizen gespaard: Het Rechthuis, Oudean en Brugstraat 19. Arie Manten heeft die gebeurtenissen minutieus onderzocht en in 4 delen beschreven. 3 delen zijn gepubliceerd in ons tijdschrift (overigens: tijdschrift volgens Arie en niet een blad, want dat is niet wetenschappelijk genoeg!!). Deel 4 is klaar, maar nog niet gepubliceerd, omdat Arie “nadere inzichten “op delen 1,2 en 3 erin wilde verwerken. Dit schetst de nauwkeurigheid van zijn onderzoek. Echter, deel 4 is nu wel zoek!!

Als volgende generatie vinden wij het van het grootste belang om dit deel terug te vinden en met gepaste zorgvuldigheid te publiceren. Wij vragen graag de medewerking van de familie om dit te realiseren.

U ziet het: alle elementen van historisch onderzoek zitten er in: onderzoek, kennis, mysterie, twijfel en informatie, die na meer dan 3 eeuwen nog steeds niet uitgekristalliseerd is.

In de afgelopen 32 jaar is Arie Manten DE autoriteit van de historie van Breukelen vanaf de oudheid tot nu geweest. Hij is dan ook breed onderscheiden: erelid van de HKB. Een breed gedragen respect, want hij is ook ereburger van Breukelen en koninklijk onderscheiden.

Het zou mooi en passend zijn als zijn naam zou mogen voortleven in het stratenplan van Breukelen. Arie heeft daar zelf over gezegd: ”Als ik een ijdeltuit zou zijn, dan zou ik dat kunnen ondersteunen”. De HKB vindt dat een aansporing om zich daarvoor in te spannen. Een straatnaam zou recht doen aan de prachtige rol, die Arie Manten voor de geschiedschrijving van Breukelen heeft vervuld en U als familie decennialang met terechte trots vervullen.

Wij wensen U veel sterkte met de verwerking van dit verlies. Dank U.

Op de  foto krijgt Arie van voorzitter Marc Witteman de erepenning van de St. L.C. Dudok de Wit’s Fonds. Samen met Ties Verkuil heeft Arie de herdenking van de jaardag van Kees de Tippelaar in ere hersteld.