Hulpbieders en hulpvragers van harte welkom

Persbericht          Stichtse Vecht, 1 mei 2023

Samen een wandeling maken, in de tuin werken of gewoon een praatje maken. Iemand die een lamp voor je ophangt, die meegaat naar de arts of die helpt om ingewikkelde formulieren in te vullen. Soms hebben mensen in nood hulp nodig bij iets alledaags. HipHelpt Stichtse Vecht zorgt er voor dat er dan hulp komt. In de voormalige gemeentes Breukelen en  Loenen werkt HiP Helpt hiervoor samen met hulpdienst Graag Gedaan. Vrijwilligers zetten zich in voor buurtgenoten die er alleen voor staan. En zij bieden hulp aan mensen die dat nodig hebben, ongeacht hun achtergrond. Niemand hoeft alleen te staan.

Laagdrempelige hulp voor buurtgenoten

Voor wie is er HipHelpt?

Mensen die geen familie, vrienden, buren of kennissen hebben aan wie ze hulp kunnen vragen en geen geld hebben om iemand in te huren kunnen een hulpvraag indienen via de website: www.hiphelpt.nl/stichtsevecht.

Hoe werkt het?

Alle vragen komen binnen bij de helpdesk van HiP Helpt. Vervolgens stelt een vrijwillig medewerker tijdens een telefonisch gesprek vast om wat voor vraag het gaat en of de klus past binnen HipHelpt. Daarna gaat de medewerker op zoek naar een passende match via mail, telefoon en app. Meestal lukt dit binnen een paar dagen, in ieder geval wordt er binnen twee weken een terugkoppeling gegeven en is dan duidelijk of er een hulpbieder gevonden is. Voor vervoersdiensten wordt vaak een beroep gedaan op Graag Gedaan, daarvoor geldt een kilometervergoeding.

Help jij ook mee?

Spreekt dit vrijwilligerswerk jou aan? Dan kun je je aanmelden als hulpbieder via de website. Je wordt dan gebeld voor een intake. Eventueel kun je daarna direct de app downloaden, zodat je eenvoudig kunt kijken of er hulp nodig is en of deze jou schikt.

HiP Helpt Stichtse Vecht is tevens op zoek naar mensen, die een paar uur per week de helpdesk willen bemannen. Je krijgt hiervoor een training en ontvangt voor de gewerkte uren de maximale vrijwilligersvergoeding. Wil je hier meer informatie over, bel dan met de coördinator Bertine Oosthoek op 06-28528888. Van harte welkom!

Scroll naar boven