P E R S B E R I C H T

Afgelopen zaterdag 14 september werd onder grote belangstelling tijdens het slot van Open Monumenten Dag hét nieuwe boek over de Nieuwe Hollandse Waterlinie in Stichtse Vecht gepresenteerd.

De dijkgraaf, de heer Gerhard van den Top, nam het 1e exemplaar in ontvangst en stelde vergenoegd vast dat onze Vecht dus niet alleen cultureel erfgoed is en inmiddels reuze schoon, maar dat het ook belangrijk militair erfgoed is. Iets wat middels dit prachtige boek met zeer veel schitterende fotografie, kaarten, afbeeldingen en prettige leesbaarheid  meer dan ooit terechte aandacht krijgt.

Het eerste exemplaar “Het Vechtplassengebied” wordt uitgereikt aan de heer Gerhard van den Top, Dijkgraaf Waterschap Amstel Gooi en Vecht door de heer Nol Herfkens, voorzitter Historische Kring Breukelen.

Plaatsgenoot, deskundige én auteur van dit boek Douwe Koen glom er van. Zijn blijdschap werd nog vergroot doordat velen het boek direct aanschaften waarbij sommige bezoekers meerdere exemplaren wilde hebben ‘als cadeautjes voor de feestdagen’.

Sommige kopers waren verbaasd over de zeer lage prijs van nog geen tientje. De reden daarvoor is gelegen in het feit dat de Historische Kringen van Loenen, Breukelen en Maarssen als opdrachtgever onder de naam Weerbaar Water het doel hebben om de Nieuwe Hollandse Waterlinie en dus dit boek bij zoveel mogelijk inwoners van Stichtse Vecht bekendheid te geven. Dat lukte op deze middag uitstekend!

Weerbaar Water gaat verder tot in 2020 in de hoop en verwachting dat de Nieuwe Hollandse Waterlinie komende zomer tot UNESCO werelderfgoed bestempeld zal worden. Het boek ‘Het Vechtplassengebied’ uit de Hollandse Waterlinie Erfgoed reeks is vanaf heden voor € 9,95 te koop bij de Bruna in Maarssen-dorp, bij boekhandel Van Kralingen in Breukelen en natuurlijk bij de Historische Kringen zelf. Daarnaast begint in oktober de fotowedstrijd over de Waterlinie wat tegen die tijd op o.a. www.weerbaarwater.nl kenbaar gemaakt  zal worden én is er voor de basisscholen een fantastisch ‘schriftje’ over de Waterlinie ontwikkeld. Mooi hoe een destijds noodzakelijk militair project onze gemeente tegenwoordig zo verfraait!

Noot aan de redactie:

Voor informatie: Maarten Bootsma  info@weerbaarwater.nl  tel. 06 53 833 747