‘De Slag op de Zuiderzee’ (1573)

Op woensdag 22 februari vertelt Hans Muntjewerff, vrijwillig medewerker van de Historische Vereniging Oud-Hoorn, het verhaal van de roemruchte gebeurtenis uit de Tachtigjarige Oorlog, ‘De Slag op de Zuiderzee’ (1573).

Na de landing op 1 april 1572 van de Watergeuzen in Den Briel kozen veel steden in Holland prins Willem van Oranje als Stadhouder. Amsterdam bleef koning Filips II trouw. Landvoogd Alva probeerde de steden weer onder zijn gezag te krijgen.

Plunderend en brandstichtend ging zijn leger door het land, Naarden werd uitgemoord. Uiteindelijk lukte het hem met steun uit Amsterdam om Haarlem te veroveren, waarna de troepen naar Alkmaar oprukten. In Amsterdam rustten tegelijkertijd de Spanjaarden een oorlogsvloot uit.

Locatie: het Parochiehuis te Breukelen. Aanvang 19:30 uur.
Aanmelden vóór 20 februari via 
evenementen@historischekringbreukelen.nl
Leden en partner leden: vrije toegang. Introducé: € 5,00.

Voor betalende deelnemers uiterlijk 17 februari bovenstaand bedrag overmaken onder vermelding van bovenstaande lezing naar:

NL35RABO0310648521
Tnv: Historische Kring Breukelen

Scroll naar boven