de geschiedenis van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Op woensdag 25 januari 2023 zal dijkgraaf Joyce Juanita Sylvester een lezing houden over ‘De geschiedenis van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht’.
Locatie: het Parochiehuis te Breukelen. Aanvang: 19:30 uur.

Over water en droge voeten

Waterschappen genieten in Nederland een grote naamsbekendheid, echter minder bekend is wat ze werkelijk doen. Waterschappen doen grote ingrepen in het landschap om het water goed te beheren. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het water. Daarvoor zijn vaak technische oplossingen nodig zoals pompen, sluizen en dijken. Dit gaat niet altijd zonder slag of stoot, het waterschap moet ook draagvlak onder de bevolking creëren, dus techniek, bestuur en draagvlak komen in het waterschap samen. Deze avond zullen er ook uitstapjes naar historische gebeurtenissen en andere waterschappen aan de orde komen.

Mevrouw Sylvester is een Nederlands bestuurder en politica van Surinaamse afkomst. Zij was lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van 2003 tot 2015. Van 2008 – 2015 was zij waarnemend burgemeester van de gemeenten Anna Paulowna en burgemeester van Naarden en van 2016 tot 2022 was ze werkzaam als substituut ombudsman bij de Nationale Ombudsman. Tegenwoordig is zij dijkgraaf Amstel, Gooi en Vecht.

Aanmelden vóór 24 januari via evenementen@historischekringbreukelen.nl
Leden en partnerleden: vrije toegang. Introducé: € 5,00.

Voor betalende deelnemers uiterlijk 18 januari bovenstaand bedrag overmaken onder vermelding van deze lezing naar:
NL35RABO0310648521
Tnv: Historische Kring Breukelen


Scroll naar boven