Breukelen

 

     

Op het grondgebied van Breukelen bevinden zich drie kastelen die stammen uit de late middeleeuwen, namelijk Gunterstein, Nijenrode en Oudaen. Alleen Oudaen is in zijn oorspronkelijke staat bewaard gebleven. De andere kastelen werden diverse malen verwoest en kregen hun huidige aanzien pas in de 17de eeuw. Momenteel biedt Nijenrode onderdak aan de Universiteit voor Bedrijfskunde, waardoor Breukelen het enige dorp in Nederland is met een eigen universiteit.

De vele fraaie buitenplaatsen langs de Vecht zijn voor het merendeel gebouwd in de 17de en 18de eeuw als zomerverblijf voor rijke kooplieden uit Amsterdam. De buitenplaatsenroute voert U langs de mooiste huizen. In de buitenplaats Boom en Bosch, gebouwd in 1680, was het gemeentehuis van Breukelen gehuisvest.

Naast kastelen en buitenplaatsen kent Breukelen nog tal van andere bezienswaardigheden, zoals de Nederlands Hervormde Kerk met een 15de eeuws koor. Aan de westkant van de A2 liggen de prachtige dorpen Nieuwer Ter Aa en Kockengen.

Voor natuurliefhebbers en watersporters zijn er de vele plassen aan de oostkant van het dorp. Dit natuurgebied dankt zijn ontstaan aan de turfwinning in vroeger tijden. Aan de Scheendijk zijn meerdere jachthavens gevestigd.