Annulering Algemene Ledenvergadering 30 september

Op woensdag 30 september 2020  staat onze Algemene Ledenvergadering (ALV) in de Johannes de Doperkerk op het programma. Gezien de Covid-19 virus ontwikkelingen, waarbij in onze veiligheidsregio Gooi-en Vechtstreek het risiconiveau verhoogd is, vindt het Bestuur het niet verantwoord om de ALV fysiek te laten plaatsvinden. De aangekondigde lezing zal op een latere datum plaatsvinden.

De stukken zoals de notulen van de ALV 2019, het jaarverslag 2019, de winst- en verliesrekening 2019 en de agenda van de ALV 2020 vindt u aan op onze website.

 Financieel verslag 2019
– Algemene  Ledenvergadering 2019
– Jaarverslag 2019

Tevens treft u het verslag van de kascommissie over het financiële beheer 2019 en de benoeming van leden kascommissie en reserve lid voor boekjaar 2020 aan. Lees meer