Breukelen en Brooklyn 375 jaar

Breukelen en Brooklyn 375 jaar

Op 21 mei 2021 bestond Brooklyn 375 jaar. Op die dag in 1646 werd het eerste dorpje op het Lange Eiland de naam Breuckelen toegekend. Daarmee is een onverbrekelijke band tussen beide plaatsen ontstaan. Tegenwoordig herinneren diverse straatnamen in Breukelen ons aan de personen die in de vroegste geschiedenis van Brooklyn een rol hebben gespeeld. Denk aan Huyck Aertsen, Joris Dircksen,

Gerrit van Couwenhoven en Jan Evertse Bout. De eerste vrije verkiezingen op het eiland in mei 1646 markeren het begin van de verbondenheid die vanaf dat moment is gegroeid. Het motto bij die gelegenheid luidde: Eendraght maeckt maght. Beide plaatsen hebben toevallig een opvallende landmark gemeenschappelijk: een karakteristieke brug.

Breukelen and Brooklyn 375 years

Brooklyn celebrated its 375th anniversary on May 21, 2021. On that day in 1646, the first village on the Lange Eiland (in now New York City, USA) was given the name Breuckelen. This created an unbreakable bond between the two places. Today, several street names in Breukelen (The Netherlands) remind us of the settlers who played a role in Brooklyn’s earliest history: Huyck Aertsen, Joris Dircksen, Gerrit van Couwenhoven and Jan Evertse Bout. The first free elections on the island in May 1646 mark the beginning of the connection that has grown from then on. The motto still is: Eendraght Maeckt Maght. Both places happen to have a specific landmark in common: a characteristic bridge.

 

Scroll naar boven