Nieuwsbrief HKB Januari 2023

Beste leden,

Het Bestuur van de Historische Kring Breukelen wenst u een voorspoedig en gezond 2023. Wij hopen u dit jaar weer te mogen verwelkomen bij de verschillende activiteiten die wij gaan organiseren.

In onze Nieuwsbrief kijken we alvast vooruit naar het activiteitenprogramma voor het komende halfjaar, waaronder de Algemene Ledenvergadering op 29 maart 2023, met daarin een lezing over de bekende, destijds op Nyenrode woonachtige kunsthandelaar Jacques Goudstikker (1897 – 1940).

Download onze Nieuwsbrief januari 2023 en lees meer over onze activiteiten.

Namens het Bestuur,

Nol Herfkens
Voorzitter


Scroll naar boven