Verslag van de kascommissie over het financiële beheer 2019

Verslag van de kascommissie over het financiële beheer 2019

De kascommissie, door omstandigheden uitvoerend door Jan Kroon, met instemming en goedkeuring van Bertine Oosthoek heeft de jaarrekening 2019 van de Historische Kring Breukelen gecontroleerd.

Op grond van dit onderzoek is de commissie van oordeel dat deze jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de vereniging per 31 december 2019 en van het resultaat over het boekjaar 2019.

De commissie stelt de ledenvergadering voor de penningmeester décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beheer en het bestuur voor het financiële beleid.

Benoeming leden kascommissie en reserve lid voor boekjaar 2020

Zowel Bertine Oosthoek als Jan Kroon blijven aan voor controle over 2020. Ons reserve kascommissielid Marjo van Dijk-Witjas is ons helaas ontvallen zodat tijdens de Algemene Ledenvergadering 2021 zowel jaarstukken 2019 en 2020 gedéchargeerd moeten worden en twee nieuwe kascommissieleden als een reserve lid moeten worden benoemd. Waarvan akte

Scroll naar boven