WAT IS DE HISTORISCHE KRING BREUKELEN?

De Historische Kring Breukelen, opgericht in 1986, houdt zich bezig met de geschiedenis van Breukelen en omgeving, met inbegrip van de cultuurhistorische waarden in dit gebied en met die aspecten van de regionale, vaderlandse en algemene geschiedenis, die van belang zijn voor een goed begrip van de historie van Breukelen. Hieronder valt ook de totale geschiedenis van Nieuwer Ter Aa en die van Breukeleveen vanaf de Middeleeuwen tot eind 1988 (toen de kern van Breukeleveen overging naar de gemeente Loosdrecht).

De Historische Kring Breukelen (HKB) tracht haar doel niet alleen te bereiken door het vier maal per jaar uitgeven van het “Tijdschrift Historische Kring Breukelen”, maar tevens door: het houden van ledenavonden in de kernen Breukelen, Nieuwer Ter Aa en Kockengen (sprekers, dia’s en films) een excursie naar een historisch belangrijk gebouw of gebied en een historische wandeling door Breukelen

Zij stimuleert historisch onderzoek en doet dit ook zelf. De Kring beschikt over een bibliotheek en andere (foto)collecties inzake de geschiedenis van de gemeente Breukelen. Voorts kunnen de leden tegen gereduceerde prijzen de boeken van de Historische Reeks Breukelen verkrijgen.

Op de uitgebreide website  www.historischekringbreukelen.nl is nadere informatie over de verschillende activiteiten van de Kring te vinden.

De Kring bestaat thans uit ongeveer 700 leden. De contributie bedraagt bij betaling met  behulp  van  een automatische incasso € 19,50 per jaar (voor meer leden uit hetzelfde huishouden, zonder een extra tijdschrift, € 7,00 per jaar).

Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om het archief te bezoeken dan graag eerst een telefonische afspraak bij Wim den  Hartog en mocht u stukken uit ons archief nodig hebben, dan dient u dit ruim van tevoren kenbaar te maken via telefoon aan de archivaris, Wim den Hartog, telefoon 0346-262108.

Wie wil zich inzetten?
HKB zoekt mensen die de historie in Breukelen een warm hart toedragen. Zowel voor bijdragen aan het tijdschrift van de Historische Kring Breukelen als voor andere activiteiten.

Mensen die bijdragen willen leveren voor het tijdschrift kunnen contact opnemen met Rob Yntema.