AGENDA  

Afgelopen evenementen

Hoe de Vechtstreek in 100 jaar veranderde 

Op woensdagmiddag 14 februari was er een bijeenkomst over “Hoe de Vechtstreek in 100 jaar veranderde” door het tonen van foto’s op een groot scherm en het verhaal eromheen. 

Het Verkade album ‘De Vecht’ van Jac. P. Thijsse verscheen in 1915. In dit album staan ruim 150 pentekeningen en aquarellen van gebouwen, landschappen en bruggen. Leden van de Foto- en Videoclub Loenen hebben 100 jaar later op die zelfde plekken waar de schilders stonden, foto’s gemaakt. Is de Vechtstreek rond Breukelen in die 100 jaar erg veranderd? Giel Gulpers en Gerhard Hof laten u in een dia-show het antwoord op die vraag zien. U zult veel plekken herkennen!

Lezing Vondsten uit de Vecht

Op 14 oktober vond de lezing van Johan Langelaar, ArcheoCare plaats over vondsten uit de Vecht.

Tussen 2011 en 2015 is de rivier de Vecht over een traject van 42 kilometer tussen Weesp en Utrecht door Waternet uitgebaggerd in opdracht van het Waterschap Amstel Gooi en Vecht. Dit enorme baggerproject is uitgevoerd onder archeologische begeleiding van Johan Langelaar.

In de ruim 3 miljoen kubieke meter stinkende en vervuilde bagger zijn naast puin, hout, afval, tuinstoelen, accu’s, bankkluizen en fietswrakken ook veel archeologische vondsten tevoorschijn gekomen. Zo zijn er Romeinse mantelspelden en munten, marmeren beelden uit de 17e eeuw, kruitvaten uit 1736 en militaria uit de eerste en tweede Wereldoorlog. Maar ook het inmiddels beroemde Vechtzwaard, een ijzeren slagzwaard uit de 8e/9e eeuw en twee grafplaten van de bekende koopmansfamilie Huydecooper.

Over deze bijzondere vondsten is een reizende tentoonstelling geweest, een film uitgebracht en zijn lezingen gegeven. 

Voor meer informatie:

https://www.archeologiedagen.nl/activiteiten/vondsten-uit-de-vecht/

https://www.archeologiedagen.nl/activiteiten/piep-ik-heb-je/

https://www.archeocare.nl/actueel/

Herdenking L.C. Dudok de Wit

De jaarlijkse herdenking van L.C. Dudok de Wit, ook bekend als Kees de Tippelaar, vond dit jaar 2017 plaats op 7 oktober. Lees hier meer over die Herdenking. 

Open Monumenten Dag

De Open Monumenten Dag vond dit jaar plaats op 9 september. Het thema was "Boeren, Burgers en Buitenlui". 

Jaarmarkt Breukelen

Op zaterdag 17 juni was de Historische Kring Breukelen vertegenwoordigd op de jaarmarkt in Breukelen. 

Beeldenstorm

Op zaterdag 3 juni 2017 hield Sander Wassing, historicus en conservator van het Historisch Museum Hazerswoude, voor onze kring een lezing over de Beeldenstorm in de H. Johannes de Doperkerk aan de Straatweg 148 te Breukelen. 
Zie ook de pdf BEELDENSTORM 

Bijeenkomst Tweede Wereldoorlog

Op 13 januari 2017 was er een bijeenkomst in de Pieterskerk over Breukelen in de Tweede Wereldoorlog.

Aan de hand van de uitgebreide fotoverzameling van de heer Philip Burggraaf werden er herinneringen uitgewisseld. Daarna vertelde de heer Burggraaf over zijn zoektocht naar het verhaal achter flight lieutenant Maltby, die in Breukelen het leven liet en achter de kerk ligt begraven.

De heer Teun Mur nam ons mee terug in de tijd en vertelde over zijn eigen kinderjaren tijdens de oorlog. 

De Historische Kring Breukelen kijkt terug op een geslaagde middag en wil de sprekers erg bedanken voor hun boeiende verhalen.