ANBI

De Belastingdienst heeft de Historische Kring Breukelen (HKB) aangemerkt als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat

degene die een financiële gift aan de HKB doet, bepaalde belastingvoordelen geniet.  De giften zijn namelijk voor 125% van de gedane gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnr. NL35 RABO 0310 6485 21 ten name van Historische Kring Breukelen.

Om aangemerkt te blijven als ANBI-instelling moet de HKB voldoen aan wet- en regelgeving. Dit betekent dat zij op de internetsite transparante gegevens omtrent de HKB dient te vermelden. Op www.historischekringbreukelen.nl vermelden wij daarom de volgende gegevens: